Departament de Compliance Penal

La reforma del Codi Penal del 2010 va establir la Responsabilitat Penal de les Empreses per a determinats delictes. Responsabilitat que pot afectar tant l’empresa, com als seus administradors i directius, qui vénen obligats a un control efectiu de la Societat i a la vigilància i compliment de les lleis.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Compliance Penal

La reforma del Codi Penal del 2010 va establir la Responsabilitat Penal de les Empreses per a determinats delictes. Responsabilitat que pot afectar tant l’empresa, com als seus administradors i directius, qui vénen obligats a un control efectiu de la Societat i a la vigilància i compliment de les lleis.

L’1 de juliol del 2015 es modifica el Codi Penal, preveient excepcions i atenuants a la Responsabilitat Penal de les Empreses i als seus directius, però per a això s’exigeix un determinat comportament, concretament l’adopció d’uns Protocols de vigilància i control que acreditin que l’empresa i els seus directius han realitzat tot allò necessari per al compliment de les lleis. Aquests protocols, són el que es denomina Compliance Penal.

A Escura, disposem d’un equip especialitzat en la implantació dels procediments de vigilància i control, havent creat el SERVEI DE PREVENCIÓ PENAL.

Aquest servei inclou:

1. Implantació dels Protocols de vigilància i control.
2. Servei d’assessorament a l’Òrgan de Gestió del Compliance Penal.

El nostre departament presta serveis en les següents árees:

> Anàlisi i  Valoració de Riscos Penals.
> Identificació de mesures correctives.
> Elaboració de Codis de Conducta, Protocols i/o altres documents de prevenció.
> Canal de denúncies internes.
> Assessorament a l’òrgan de control intern encarregat de supervisar l’eficàcia dels models de prevenció de delictes.
> Assistència i planificació de les reunions de l’òrgan de control intern de la Societat.

Solicita Información

    * Campos obligatorios