Departament de Compliance Penal

La reforma del Codi Penal del 2010 va establir la Responsabilitat Penal de les Empreses per a determinats delictes. Responsabilitat que pot afectar tant l’empresa, com als seus administradors i directius, qui vénen obligats a un control efectiu de la Societat i a la vigilància i compliment de les lleis.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Compliance Penal

La reforma del Codi Penal del 2010 va establir la Responsabilitat Penal de les Empreses per a determinats delictes. Responsabilitat que pot afectar tant l’empresa, com als seus administradors i directius, qui vénen obligats a un control efectiu de la Societat i a la vigilància i compliment de les lleis.

L’1 de juliol del 2015 es modifica el Codi Penal, preveient excepcions i atenuants a la Responsabilitat Penal de les Empreses i als seus directius, però per a això s’exigeix un determinat comportament, concretament l’adopció d’uns Protocols de vigilància i control que acreditin que l’empresa i els seus directius han realitzat tot allò necessari per al compliment de les lleis. Aquests protocols, són el que es denomina Compliance Penal.

A Escura, disposem d’un equip especialitzat en la implantació dels procediments de vigilància i control, havent creat el SERVEI DE PREVENCIÓ PENAL.

Aquest servei inclou:

1. Implantació dels Protocols de vigilància i control.
2. Servei d’assessorament a l’Òrgan de Gestió del Compliance Penal.

El nostre departament presta serveis en les següents árees:

> Anàlisi i  Valoració de Riscos Penals.
> Identificació de mesures correctives.
> Elaboració de Codis de Conducta, Protocols i/o altres documents de prevenció.
> Canal de denúncies internes.
> Assessorament a l’òrgan de control intern encarregat de supervisar l’eficàcia dels models de prevenció de delictes.
> Assistència i planificació de les reunions de l’òrgan de control intern de la Societat.

Solicita Información

    * Campos obligatorios

    La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.