Compliance penal

/Compliance penal
Compliance penal 2017-03-30T19:32:34+00:00

Serveis de l’àrea de Compliance Penal

  • El nostre departament presta serveis en les següents árees:

> Anàlisi i  Valoració de Riscos Penals.
> Identificació de mesures correctives.
> Elaboració de Còdis de Conducta, Protocols i/o altres documents de prevenció.
> Canal de denúncies internes.
> Assessorament a l’òrgan de control intern encarregat de supervisar l’eficàcia dels models de prevenció de delictes.
> Assistència i planificació de les reunions de l’òrgan de control intern de la Societat.