Escura, prestigi i presència des de 1905

“Escura és un dels despatxos d’advocats de major prestigi. La seva missió es fonamenta en un servei basat en el client unit a alts estàndards ètics i de qualitat. La seva llarga tradició de servei li ha convertit en el despatx d’advocats de referència de múltiples associacions empresarials.Així mateix, el coneixement especialitzat de la normativa i entorn empresarial espanyol i català li han valgut la confiança d’un nombre important d’empreses globals que confien en el despatx per a l’assessorament i supervisió de les seves filials.

La seva proactivitat i tracte personalitzat li han valgut la confiança dels seus clients. El despatx pot assessorar en una àmplia gamma de matèries, des de dret empresarial i comercial, fins a laboral i fiscal. Els clients destaquen la flexibilitat i accessibilitat de l’equip en tot moment així com la seva determinació per a esgotar totes les vies possibles de recerca.”

La nostra activitat professional es fonamenta en:

Missió

Escura es fonamenta en un servei basat en el client unit a alts estàndards ètics i de qualitat.

Tenim voluntat de ser un despatx multidisciplinari, el que ens permet oferir als nostres clients un servei d’assessorament integral en les àrees de jurídic, laboral, fiscal, litigis i arbitratge i àrea de compliance.

Visió

La visió d’Escura és ser un despatx multidisciplinari, interrelacionat nacional i internacionalment amb despatxos de similars plantejaments.

Ser capaços d’oferir a les empreses serveis jurídics globals i els nostres mètodes de treball, procediments i les nostres actuacions, els adaptem contínuament en cerca de l’excel·lència. Això ens ha valgut ser distingits per les principals guies jurídiques internacionals.

Política de Qualitat

La política de qualitat d’Escura està orientada a la consecució de la plena satisfacció del client en tots els serveis contractats, a l’assumpció plena de la responsabilitat social en relació als empleats de l’empresa, així com a millorar els resultats econòmics de la societat.

Per a això es pren com a objectiu, la millora contínua, obtinguda a través de mètodes de seguiment dels processos, analitzant els resultats obtinguts en aquests, i adoptant mesures de millora.

Com a part d’aquesta política de qualitat es troba el foment de la motivació de tot el personal perquè participi activament de la implementació i seguiment del Sistema de gestió de la Qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Per a això, Escura:

• Prioritza les relacions personals entre els professionals i el client, a l’efecte d’establir relacions estables i de qualitat.
• Disposa d’un equip de professionals altament qualificat que participa del projecte, cuidant del seu desenvolupament professional i personal mitjançant una política de formació constant de tots ells.
• Cerca la millora tecnològica dels programes informàtics adaptant-los a les necessitats dels professionals i dels clients.
• Compleix tots els requisits legals del sector.
• S’autoavalua coneixent el parer de tots els seus agents: clients, proveïdors i empleats.
• Avalua i analitza la satisfacció dels clients, donant resposta immediata als seus suggeriments i reclamacions.
• Es compromet a realitzar un seguiment del sistema de gestió de la qualitat, de l’aplicació i eficàcia dels processos més rellevants tractant d’involucrar tot el personal en la reducció de no conformitats, en la prevenció de possibles incidències i en una dinàmica de millora contínua.

Mitjançant aquesta política de qualitat, Escura, pretén posicionar-se com a empresa líder en la prestació de serveis d’assessoria en matèries jurídic, laboral, fiscal, litigis i arbitratge i àrea de compliance oferint als seus clients els avantatges competitius derivats d’un excel·lent assessorament.

Aquest decàleg de principis el tenim incorporat en el nostre Manual de Política de Qualitat i en el nostre Codi Ètic.

Sol·licita Informació

* Campos obligatorios

La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.