plan de igualdad

Protecció de Dades

El Departament de Noves Tecnologies presta els serveis professionals d’adequació de la seva empresa a la normativa en matèria de Protecció de Dades i a la Llei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Serveis de l’Àrea:

Servicio de Protección de datos

Preguntes Freqüents:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades). Obligatori el 25 de Maig de 2018

Diferència entre la LOPD i la RGPD

Diferencia entre LOPD y RGPD

 • Licitud, lleialtat i transparència.
 • Limitació de la finalitat.
 • Minimització de dades.
 • Exactitud (actualització).
 • Limitació del termini de conservació.
 • Integritat i confidencialitat.
 • Responsabilitat proactiva “Accountability”.
 • Registre d’Activitats de tractament.
 • Mesures de Seguretat i Anàlisi de Riscos.
 • Bretxes de seguretat.
 • Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades (EIPD).
 • Delegat de Protecció de Dades.
 • Codis de conducta i certificació.
 • Transferències internacionals de dades.
 • Indemnitzacions i sancions.
 1. Nomenament del responsable
 2. Registre d’activitat
 3. Anàlisi de riscos
 4. Mesures de Seguretat
 5. Avaluació d’Impacte
 6. Seguiment periòdic

Contacte


Josep Maria Barcelona
jmbarcelona@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris