Consulte la presentación de Manel Rabanal* en la jornada organizada sobre Farmacias el 20/11/2018:

⇒ Ventas a distancia de medicamentos

 

 

*Cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments (Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques, Departament de Salut)