Consulte el PDF

La Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, ha publicat dues guies per els professionals del Sector Assistencial en relació a procediments amb el Coronavirus.

Aquestes guies tracten sobre:

Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials:

  • Aspectes a tenir en compte
  • Requeriments per a l’ingrés al centre residencial
  • Estratègies per gestionar els residents

Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials:

  • Aspectes generals a tenir en compte
  • Aspectes a tenir en compte per part del centre
  • Aspectes a tenir en compte respecte dels visitants

Por accedir a les guies en els següents enllaços:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-nous-ingressos.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-visites-familiars.pdf

© La presente información es propiedad de Escura, abogados y economistas, quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.