Departament d’Empresa Familiar

L’Empresa Familiar té una gran importància, tant des del punt de vista econòmic com social. No obstant això, una part significativa d’aquestes empreses desapareixen en la segona generació, només un 3% arriba a la tercera. Les Empreses Familiars requereixen d’uns mecanismes que garanteixin la seva continuïtat. Així mateix, les seves diferències i especificacions, han motivat que existeixi una regulació concreta per a aquest tipus d’empreses.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Empresa Familiar

L’Empresa Familiar té una gran importància, tant des del punt de vista econòmic com social. No obstant això, una part significativa d’aquestes empreses desapareixen en la segona generació, només un 3% arriba a la tercera. Les Empreses Familiars requereixen d’uns mecanismes que garanteixin la seva continuïtat. Així mateix, les seves diferències i especificacions, han motivat que existeixi una regulació concreta per a aquest tipus d’empreses.

Per tot això, la gestió de les Empreses Familiars, requereixen d’equips altament professionalitzats. A Escura, assessorem aquestes empreses des de fa més de 50 anys, disposant d’un equip de professionals que únicament reestructuren i gestionen aquest tipus d’empreses.

Per a conèixer les característiques de cadascun dels grups, organitzem, gratuïtament, els Desdejunis d’Empresa Familiar, que consisteixen en analitzar un determinat grup empresarial, a l’efecte de presentar-li una proposta específica per a garantir la més eficient gestió de la seva Companyia.

Per a concertar una visita truqui’ns al 93 494 01 31, i pregunti pel Departament d’Empresa Familiar.

> Planificació i implementació de la professionalització de la gestió i dels òrgans de govern.
> Reestructuració empresarial i constitució de Societats Holding.
> Regulació de les relacions socis-societat (estatuts, pactes extraestatutaris, etc.).
> Obtenció de beneficis fiscals de les empreses familiars: exempció en l’impost sobre el patrimoni i reduccions en l’impost de societats i donacions.
> Planificació successòria, tant hereditària com per donació.
> Assessorament, organització, seguiment i control de l’estructura patrimonial.
> Planificació fiscal de l’empresa familiar.
> Planificació dels aspectes jurídics / fiscals de la successió.
> Assessorament i reestructuració de grups empresarials familiars.
> Assessorament mercantil i fiscal en la transmissió de l’empresa.
> Planificació del canvi generacional en la titularitat de l’empresa.
> Disseny i execució de protocols familiars.

Solicita Información

    * Campos obligatorios