Departament de Dret de Familia

El Dret de Família i Successions és especialment complex, ja que en molts casos han de resoldre’s situacions personals que afecten a allò més íntim. Trobar la millor solució requereix un bon acompanyament, professionalitat i confiança.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Dret de Familia

Escura és un dels despatxos de referència en l’àrea de Barcelona i disposa d’un equip especialitzat en Dret de Família i Successions.

El Dret de Família i Successions és especialment complex, ja que en molts casos ha de resoldre situacions personals que afecten a allò més íntim. A Escura ajudem a les persones en aquests processos: què fer i què no fer.

Tot això amb un equip liderat per Sonia Frouchtman, advocada de llarga trajectòria professional i de reconegut prestigi en aquesta especialitat.

Matrimoni, Parelles de fet i Menors:

> Separacions i divorcis, de mutu acord o contenciosos.
> Dissolucions de Parella, de mutu acord o contencioses.
> Convenis Reguladors.
> Canvis de custòdia i responsabilitat parental, règim d’estades, pensions d’aliments per als fills, prestacions compensatòries o compensacions econòmiques, ús i gaudi del domicili conjugal, etc.
> Reclamació per impagament de pensions.
> Liquidació règim econòmic matrimonial.
> Expedients d’Adopció.
> Conflictes de Pàtria Potestat.
> Reclamacions de paternitat.

Dret canònic / Nul·litats Eclesiàstiques:

> Nul·litats i separacions matrimonials.

Incapacitats:

> Declaració d’incapacitat.
> Constitució de Tuteles, Inventari i rendició de Comptes.
> Autorització judicial per a venda de béns de menor / incapaç.
> Prolongació de la Pàtria Potestat en casos d’incapacitat d’un menor.

Successions:

> Testaments i les seves modificacions.
> Declaració d’Hereus Abintestat, notarial i judicial.
> Acceptació, renúncia, partició i liquidació de drets hereditaris.
> Tramitació d’herències.
> Procediments Judicials en cas de conflicte entre hereus.

Solicita Información

    * Campos obligatorios

    La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.