Departament de Dret de Familia

El Dret de Família i Successions és especialment complex, ja que en molts casos han de resoldre’s situacions personals que afecten a allò més íntim. Trobar la millor solució requereix un bon acompanyament, professionalitat i confiança.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Dret de Familia

Escura és un dels despatxos de referència en l’àrea de Barcelona i disposa d’un equip especialitzat en Dret de Família i Successions.

El Dret de Família i Successions és especialment complex, ja que en molts casos ha de resoldre situacions personals que afecten a allò més íntim. A Escura ajudem a les persones en aquests processos: què fer i què no fer.

Tot això amb un equip liderat per Sonia Frouchtman, advocada de llarga trajectòria professional i de reconegut prestigi en aquesta especialitat.

Matrimoni, Parelles de fet i Menors:

> Separacions i divorcis, de mutu acord o contenciosos.
> Dissolucions de Parella, de mutu acord o contencioses.
> Convenis Reguladors.
> Canvis de custòdia i responsabilitat parental, règim d’estades, pensions d’aliments per als fills, prestacions compensatòries o compensacions econòmiques, ús i gaudi del domicili conjugal, etc.
> Reclamació per impagament de pensions.
> Liquidació règim econòmic matrimonial.
> Expedients d’Adopció.
> Conflictes de Pàtria Potestat.
> Reclamacions de paternitat.

Dret canònic / Nul·litats Eclesiàstiques:

> Nul·litats i separacions matrimonials.

Incapacitats:

> Declaració d’incapacitat.
> Constitució de Tuteles, Inventari i rendició de Comptes.
> Autorització judicial per a venda de béns de menor / incapaç.
> Prolongació de la Pàtria Potestat en casos d’incapacitat d’un menor.

Successions:

> Testaments i les seves modificacions.
> Declaració d’Hereus Abintestat, notarial i judicial.
> Acceptació, renúncia, partició i liquidació de drets hereditaris.
> Tramitació d’herències.
> Procediments Judicials en cas de conflicte entre hereus.

Solicita Información

    * Campos obligatorios