Departament de Reestructuracions i Concurs de Creditors

Advocats i economistes especialitzats en aquesta matèria integren el Departament d’Assessorament i Defensa en procediments judicials concursals i reestructuracions.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Reestructuracions i Concurs de Creditors

Advocats i economistes especialitzats en aquesta matèria integren el Departament d’Assessorament i Defensa en procediments judicials concursals i reestructuracions.

Els nostres professionals han estat reconeguts, entre altres, per Best Lawyers com a referents en aquesta matèria.

El compliment de la normativa en situacions de crisis, dificultats de pagament, exigeix de professionals especialitzats en la matèria, no només a l’efecte de donar compliment a la Llei, sinó d’evitar situacions complexes com la responsabilitat d’Administradors, o bé, accions de derivació de la responsabilitat que realitza tant l’Administració Tributària, com l’Administració Laboral.

> Gestió i presentació de procediments concursals.
> Suport a la reestructuració de societats i plans de viabilitat.
> Redacció de l’escrit dirigit a l’administració concursal comunicant el crèdit enfront de la concursada.
> Assessorament sobre els drets que assisteixen als creditors per a la petició de devolució de l’IVA facturat.
> Assistència en el procés judicial com a creditor amb l’única finalitat de tenir coneixement de quantes resolucions es dictin en la Fase Comuna.
> Incidents concursals contra l’inventari i/o llista de creditors en defensa del crèdit del client.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Conveni.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Liquidació.
> Al·legacions i assistència a la peça de qualificació per a tractar d’obtenir la qualificació de concurs culpable.
> Demandes de responsabilitat individual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat individual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat enfront de l’administrador concursal i la companyia asseguradora.
> Incidents en reclamació del pagament de crèdit contra la massa.
> Accions de reintegració.

Solicita Información

    * Campos obligatorios