Departament de Reestructuracions i Concurs de Creditors

Advocats i economistes especialitzats en aquesta matèria integren el Departament d’Assessorament i Defensa en procediments judicials concursals i reestructuracions.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Reestructuracions i Concurs de Creditors

Advocats i economistes especialitzats en aquesta matèria integren el Departament d’Assessorament i Defensa en procediments judicials concursals i reestructuracions.

Els nostres professionals han estat reconeguts, entre altres, per Best Lawyers com a referents en aquesta matèria.

El compliment de la normativa en situacions de crisis, dificultats de pagament, exigeix de professionals especialitzats en la matèria, no només a l’efecte de donar compliment a la Llei, sinó d’evitar situacions complexes com la responsabilitat d’Administradors, o bé, accions de derivació de la responsabilitat que realitza tant l’Administració Tributària, com l’Administració Laboral.

> Gestió i presentació de procediments concursals.
> Suport a la reestructuració de societats i plans de viabilitat.
> Redacció de l’escrit dirigit a l’administració concursal comunicant el crèdit enfront de la concursada.
> Assessorament sobre els drets que assisteixen als creditors per a la petició de devolució de l’IVA facturat.
> Assistència en el procés judicial com a creditor amb l’única finalitat de tenir coneixement de quantes resolucions es dictin en la Fase Comuna.
> Incidents concursals contra l’inventari i/o llista de creditors en defensa del crèdit del client.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Conveni.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Liquidació.
> Al·legacions i assistència a la peça de qualificació per a tractar d’obtenir la qualificació de concurs culpable.
> Demandes de responsabilitat individual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat individual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat enfront de l’administrador concursal i la companyia asseguradora.
> Incidents en reclamació del pagament de crèdit contra la massa.
> Accions de reintegració.

Solicita Información

    * Campos obligatorios

    La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.