Departamento de Consultoría

Escura disposa d’un Departament de Consultoria que es canalitza a través d’ Escura Consulting.
Escura Consulting ha desenvolupat una Consultoria específica, de gran valor per a les empreses a un cost molt competitiu.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Consultoría

Escura disposa d’un Departament de Consultoria que es canalitza a través de Escura Consulting.

Escura Consulting ha desenvolupat una Consultoria específica, de gran valor per a les empreses a un cost molt competitiu.

Per a tota Societat, resulta de vital importància conèixer els paràmetres de la seva pròpia empresa, dels seus competidors i de l’entorn en què es desenvolupa la seva activitat. Preguntes com “Què faig bé? En què sóc diferent? Què puc millorar?”, són preguntes que es fan els empresaris cada dia, i des d’Escura Consulting aportem respostes a aquestes.

Tenim predefinides 4 models de Consultoria, les quals al estar ja preconfigurades ens permeten aplicar uns preus a l’abast de totes les empreses:

Posicionament i diagnòstic: coneix els paràmetres de la teva empresa i la dels teus 4 competidors més directes, així com la mitjana del sector.

Anàlisi evolutiu de l’empresa: presenta de manera ordenada els números i principals ràtios econòmics de la teva empresa dels últims 5 anys.

Anàlisi sectorial: analitzem els paràmetres econòmics del sector en el qual desenvolupa l’activitat la teva empresa i els comparem.

Consultoria jurídica: endrecem la documentació jurídica de la teva Societat i t’establim els procediments per a mantenir-la endreçada.

> Consultoria.
> Assessoria

Conegui més àmpliament Escura Consulting a: www.escuraconsulting.com

Solicita Información

* Campos obligatorios

La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.