Consultoria

Escura disposa d’un Departament de Consultoria.

Escura ha desenvolupat una Consultoria específica, d’alt valor per a les empreses a un cost molt competitiu.

Per a tota Societat, resulta de vital importància conèixer els paràmetres de la seva pròpia empresa, dels seus competidors i de l’entorn que es desenvolupa la seva activitat. Preguntes com «Què faig bé? En què soc diferent? Què puc millorar?», són preguntes que es fan els empresaris cada dia, i des de Escura aportem respostes a aquestes.

Tenim predefinides 4 models de Consultoria, que en estar ja preconfigurats ens permeten aplicar-los uns preus a l’abast de totes les empreses.

Serveis de l’àrea:

Mitjançant l’obtenció de la Informació Economicofinancera de l’empresa, Comptes de Resultats i Balanços, generem un informe de la situació econòmica, patrimonial i financera, amb els ràtios indicatius de gestió. Aquestes dades són comparades amb la mitjana del sector i les 4 empreses triades pel client.

Per a tota societat resulta de vital importància conèixer els paràmetres de la seva pròpia societat, dels seus competidors i de l’entorn en el qual desenvolupa la seva activitat. Què faig bé? En què soc diferent? Què puc millorar? Aquestes i altres preguntes són les que es fa constantment tot empresari. El nostre informe posa a la seva disposició les dades en relació a aquestes i altres preguntes, ajudant a les empreses.

Mitjançant l’obtenció de la Informació Economicofinancera de l’empresa, Comptes de Resultats i Balanços, generem un informe de la situació econòmica, patrimonial i financera, amb els ràtios indicatius de gestió dels últims 5 anys.

Per a tota societat resulta de vital importància conèixer els paràmetres de la seva pròpia societat i l’evolució d’aquests. Què faig bé? Quin ha estat l’evolució? Què puc millorar? Aquestes i altres preguntes són les que es fa constantment tot empresari. El nostre informe posa a la seva disposició les dades en relació a aquestes i altres preguntes, ajudant a les empreses.

Confeccionem un informe del sector econòmic del seu interès, presentant-los les principals magnituds econòmiques d’aquest, els ràtios sectorials, la distribució territorial, etc.

El nostre informe li permetrà conèixer la realitat d’un sector econòmic en concret, ja sigui per a la creació d’una nova empresa, per ser del seu interès el coneixement del sector, o bé per a poder analitzar el mateix lloc que constitueix el seu principal sector client o bé el seu principal sector proveïdor, o bé per motius empresarials vari.

El coneixement ordenat d’una societat no suposa únicament conèixer les dades numèriques, sinó també la situació jurídica de l’empresa i la imatge de la mateixa en els registres públics. Amb l’informe jurídic obtenim les notes informatives dels principals registres públics, presentant-los a l’empresa de manera ordenada.

Consisteix en la presentació d’un Informe ordenat de la societat amb les dades i circumstàncies que consten en els Registres Públics: dades registrals, estructura de l’òrgan d’administració, domicili social, CNAE, capital social, objecte social, administradors i vigència dels seus càrrecs, apoderats vigents, auditors i vigència dels seus càrrecs, titularitat de Marques registrades en el Registre de la Propietat Intel·lectual i Industrial, etc.

Contacte


Laura Cester
lcester@escura.com
0034 662 38 79 43

Documentació

Sol·licita Informació

    * Camps obligatoris