Econòmic Fiscal

/Econòmic Fiscal
Econòmic Fiscal 2017-03-30T08:59:47+00:00

Serveis del Departament Económic Fiscal

  • El nostre departament presta serveis en les següents árees:

> Consultoria Empresarial.
> Assessoria Comptable.
> Assessoria Fiscal.
> Seguiment de Contabilitats.
> Confecció de documents tributaris (Mensuals, Trimestrals i Anuals).
> Inspeccions fiscals.
> Llibres oficials i comptes.
> Anàlisi de Gestió.
> Informes econòmics.
> Anàlisi d’estats financers.
> Consolidació estats financers.
> Comptabilitat analítica.
> Control de Gestió.