Departament d’Urbanisme

La complexitat jurídica i tècnica del Dret Urbanístic requereix que tot titular d’un bé immoble necessiti del suport d’especialistes a l’hora de defensar els seus legítims interessos.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Urbanisme

A Escura disposem d’un equip d’especialistes dedicat exclusivament al sector amb més de 25 anys d’experiència, els quals coneixen les seves necessitats.

El Departament de Dret Urbanístic ofereix defensa jurídica a empreses, particulars i administracions públiques en recursos administratius i contenciosos, expropiacions i infraccions.

Així mateix, també realitza assessorament en gestió urbanística i tramitació de llicències i parcel·lacions.

> Recursos administratius i contenciosos
> Planejament urbanístic i territorial
> Llicència d’obres i parcel·lacions
> Expropiacions forçoses
> Infraccions i sancions
> Gestió urbanística

Solicita Información

    * Campos obligatorios

    La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.