Departament d’Urbanisme

La complexitat jurídica i tècnica del Dret Urbanístic requereix que tot titular d’un bé immoble necessiti del suport d’especialistes a l’hora de defensar els seus legítims interessos.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Urbanisme

A Escura disposem d’un equip d’especialistes dedicat exclusivament al sector amb més de 25 anys d’experiència, els quals coneixen les seves necessitats.

El Departament de Dret Urbanístic ofereix defensa jurídica a empreses, particulars i administracions públiques en recursos administratius i contenciosos, expropiacions i infraccions.

Així mateix, també realitza assessorament en gestió urbanística i tramitació de llicències i parcel·lacions.

> Recursos administratius i contenciosos
> Planejament urbanístic i territorial
> Llicència d’obres i parcel·lacions
> Expropiacions forçoses
> Infraccions i sancions
> Gestió urbanística

Solicita Información

    * Campos obligatorios