Departament Econòmic Fiscal

El Departament Econòmic Fiscal de Escura està integrat per professionals de reconegut prestigi. El nostre departament està reconegut per IFLR 1000 (International Financial Law Review), que és l’entitat de referència en el reconeixement d’empreses dedicades a l’àrea de finances.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Econòmic Fiscal

El Departament Econòmic Fiscal d’Escura està integrat per professionals de reconegut prestigi. El nostre departament està reconegut per IFLR 1000 (International Financial Law Review), que és l’entitat de referència en el reconeixement d’empreses dedicades a l’àrea de finances.

A Escura entenem l’assessorament fiscal d’una manera diferent a com ho entenen la majoria d’assessories, no solament la qualitat preval en els nostres procediments (disposem de certificacions ISO), sinó que a més, aportem als nostres clients el valor afegit d’una anàlisi trimestral de l’evolució de l’empresa, no solament en relació amb l’any anterior, sinó també en el sector econòmic en el qual les empreses desenvolupen la seva activitat.

Els serveis que presta el departament inclouen tots aquells que requereix una empresa, tant en l’àrea fiscal, com a comptable.

Als efectes d’agrupar les grans àrees del departament, cal destacar:

Assessorament fiscal recurrent.
Procediments fiscals.
Assessorament fiscal en operacions societàries.
Preus de transferència.
Notificacions telemàtiques.
I+ D+ i. Identificació, estimació i suport de les deduccions.

> Assessoria Comptable.
> Assessoria Fiscal.
> Gestió de Comptabilitats.
> Confecció de documents tributaris (Mensuals, Trimestrals i Anuals).
> Inspeccions fiscals.
> Llibres oficials i comptes.
> Anàlisi de Gestió.
> Informes econòmics.
> Anàlisi estats financers.
> Consolidació estats financers.
> Comptabilitat analítica.
> Control de Gestió.

Solicita Información

    * Campos obligatorios