Departament de Dret Societari Mercantil

Aquest Departament és un dels de major prestigi en l’àrea de Barcelona, havent rebut, tant el departament com els seus advocats, importants reconeixements nacionals i internacionals, destacant, entre altres, Chambers & Partners, Best Lawyers i IFLR 1000.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Dret Societari Mercantil

Escura disposa d’un equip d’advocats especialitzats en l’àrea del Dret Mercantil (Corporate).

Aquest Departament és un dels de major prestigi en l’àrea de Barcelona, havent rebut, tant el departament com els seus advocats, importants reconeixements nacionals i internacionals, destacant, entre altres, Chambers & Partners, Best Lawyers i IFLR 1000.

Conscients que la problemàtica de l’assessorament mercantil de cada empresa és diferent, el nostre servei jurídic està pensat per a adaptar-se a les necessitats de cada empresa, podent prestar els seus serveis sota qualsevol de les següents modalitats:

  • Quota fixa: iguala mensual.
  • Pack per hores: mitjançant aquesta modalitat l’empresa contracta un pack d’hores/any per les quals disposa d’un lletrat dedicat.
  • Assumpte puntual: els nostres clients ens encarreguen un tema concret.

Societari:

> Constitució de tota mena de societats mercantils i modificacions d’estatuts socials.
> Reestructuracions Societàries: transformacions d’entitats mercantils, reestructuracions de grups, mitjançant operacions de fusió, escissió, etc.).
> Dissolucions i liquidacions de societats.
> Acords entre Socis i / o Accionistes.
> Secretaries de Consell.
> Gestió dels Llibres Societaris.
> Seguiment Jurídic de la Societat (control de venciment de càrrecs, poders, dipòsit dels comptes anuals, etc.).
> Joint Venture.

Contractual:

> Compravendes d’Empreses (societats, branques d’activitat, actius).
> Anàlisi, redacció i negociació de tota mena de contractes (contractes comercials, contractes d’agència, contractes de distribució, contractes de subministrament, contractes d’obra, condicions generals de contractació, etc.).
> Compravendes d’immobles i contractes d’arrendament.
> Due Diligence.

Empresa familiar:

> Assessorament a grups empresarials familiars en tot el referent a la seva estructura, organització i successió.
> Protocols familiars.

Solicita Información

    * Campos obligatorios