Reestructuracions

/Reestructuracions
Reestructuracions 2017-03-30T09:11:32+00:00

Serveis de l’àrea de Reestructuracions

  • El nostre departament presta serveis en les següents àrees:

> Seguiment i presentació de procediments concursals.
> Suport a la reestructuració de societats i planes de viabilitat.
> Redacció de l’escrit dirigit a l’administració concursal comunicant el crèdit front a la concursada.
> Assessorament sobre els drets que assisteixen als creditors per la petició de devolució de l’IVA facturat.
> Personació al procés judicial com a creditor amb l’única finalitat de tenir coneixement de quantes resolucions es dictin en la Fase Comú.
> Incidents concursals contra l’inventari i/o llista de creditors en defensa del crèdit del client.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Conveni.
> Al·legacions i seguiment a la Fase de Liquidació.
> Al·legacions i personació a la peça de calificació per intentar obtenir la qualificació de concurs culpable.
> Demandes de responsabilitat individual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat inidividual dels administradors societaris.
> Demandes de responsabilitat front l’administrador concursal i la companyia asseguradora.
> Incidents en reclamació del pagament de crèdit contra la massa.
> Accions de reintegració.