plan de igualdad

Recursos Humans

La nostra experiència ens permet afirmar que l’empresari requereix un servei integral, jurídic, de gestió documental i laboral, etc. En aquesta línia, en ESCURA disposem amb un departament integral, compost per graduats socials i advocats altament especialitzats per a la prestació de  Serveis en l’àrea Laboral. Professionals que coneixen les seves necessitats.

Entre els serveis que presta el departament s’inclouen:

Tots aquests serveis es presten a més en la modalitat de Gestor Documental, que permet l’accés total de la documentació del client 24 hores al dia, 365 dies.

Els nostres serveis s’ofereixen en les següents modalitats:

 • Iguala mensual
 • Encàrrecs puntuals
 • Quota per hores mensuals

Serveis de l’àrea:

“El seu departament jurídic a la mesura de les seves necessitats”

 • Assessorament general i específic en Dret Laboral.
 • Assistència en procediments d’acomiadament, redacció de cartes i negociacions.
 • Defensa judicial i representació davant organismes administratius.
 • Recursos davant Inspecció de Treball, recàrrec de prestacions i accidents.
 • Expedients concursals.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Mesures col·lectives:
  • Convenis d’Empresa
  • Informes i anàlisi de les mesures col·lectives adequades
  • Expedients de modificació de condicions de treball
  • Acomiadaments col·lectius
  • Expedients de Regulació d’Ocupació: temporals i d’extinció
  • Memòria de viabilitat econòmica per a justificació de causes econòmiques

“Una plataforma en línia que millora la comunicació empresa-treballador”

 • Eina de comunicació de Recursos Humans.
 • Automatització de processos i tràmits.
 • Descentralització dels Recursos Humans.
 • Adaptabilitat.
 • Gestió integrada i centralitzada.
 • Coneixement del seu equip.
 • Planificació de tasques.
 • Màxima senzillesa i facilitat d’ús.
 • Accés als rebuts de nòmina, certificats de retencions i qualsevol altra documentació personal.
 • Actualització de les dades personals i del C.V.
 • Consulta de calendari laboral personal i peticions de vacances i permisos.
 • Accés al catàleg formatiu.

“Un servei integral de nòmines, assegurances socials i contractes”

 • Altes , baixes i càlcul de nòmines.
 • Preparació de Contractes de Treball en totes les seves modalitats.
 • Seguiment de la vigència dels contractes de treball i control de venciments.
 • Càlcul i tramitació de prestacions de la seguretat social als treballadors.
 • Determinació d’índexs d’absentisme.
 • Calendari laboral oficial aplicable segons activitat i emplaçament d’empreses.
 • Assessorament permanent sobre jornada, descansos, vacances i permisos retribuïts i no retribuïts.
 • Declaració periòdica / resum anual de les retencions a compte de l’I.R.P.F
 • Tramitació de prestacions, pensions, etc.
 • Estudi de costos laborals.
 • Elaboració Informes de personal.

“Mantingui al dia i ordeni la seva documentació en l’àmbit dels RH”

 • Mantenir informats als treballadors i als empresaris.
 • Tenir en consideració la informació.
 • Donar instruccions als treballadors i als empresaris.
 • Controlar que es compleixen les mesures preventives i que se segueixen les instruccions.
 • Establir mitjans de coordinació.
 • Documentar les actuacions.

“Un conjunt de serveis que creguin valor afegit a l’empresa”

 • Càlcul de pensions.
 • Nòmines i indemnitzacions.
 • Revisió Laboral Bàsica.
 • Selector de contractes.
 • Guia prevenció de riscos.Bonificació formació.
 • Càlcul d’embargaments.
 • Pensió alimentària.

Contacte


Xavier Diaz
xdiaz@escura.com
0034 662 38 66 01

Documentació

Sol·licita Informació

  * Camps obligatoris