Dret Societari Mercantil

/Dret Societari Mercantil
Dret Societari Mercantil 2017-03-30T08:58:20+00:00

Serveis de Dret Societari / Mercantil

  • El nostre departament presta serveis en les següents árees:

Societari:

> Constitució de tot tipus de societats mercantils i modificacions d’estatuts socials.
> Reestructuracions Societaries: transformacions d’entitats mercantils, reestructuracions de grups, mitjançant operacions de fusió, escisió, etc.).
> Disolucions i liquidacions de societats.
> Acords entre Socis i/o Accionistes.
> Secretaries de Consell.
> Seguiment de Llibres Societaris.
> Seguiment Jurídic de la Societat (control de venciment de carrecs, poders,dipòsit de les comptes anuals, etc.).
> Joint Venture.

Contractual:

> Compravendes d’Empreses (societats, branques d’activitat, actius).
> Anàlisi, redacció i negociació de tot tipus de contractes (contractes comercials, contractes d’agència, contractes de distribució, contractes de suministrament, contractes d’obra, condicions generals de contractació, etc.).
> Compravendes d’immobles i contractes d’arrendament.
> Due Diligence.

Empresa familiar:

> Assessorament a grups empresarials familiars en tot lo referent a la seva estructura, organització i successió.
> Protocols familiars.