Dret de familia i sucesiones

/Dret de familia i sucesiones
Dret de familia i sucesiones 2017-03-30T08:56:41+00:00

Serveis de dret de familia i sucesiones

  • El nostre departament presta serveis en les següents árees:

Matrimoni, Parelles de fet i Menors:

> Separacions i divorcis, de mutu acord o contenciosos.
> Dissolucions de Parella, de mutu acord o contencioses.
> Convenis Reguladors.
> Canvis de custòdia i responsabilitat parental, visites, pensions d’aliments per als fills, prestacions compensatòries o compensacions econòmiques, ús i gaudi del domicili conjugal, etc..
> Reclamació per impagament de pensions.
> Liquidació règim econòmic matrimonial.
> Expedients d’Adopció.
> Conflictes de Pàtria Potestat.
> Reclamacions de Paternitat.

Dret canònic / Nul·litats Eclesiàstiques

> Nul·litats i separacions matrimonials.

Incapacitats

> Declaració d’incapacitat.
> Constitució de Tuteles, Inventari i rendició de Comptes.
> Autorització judicial per a venda de béns de menor/incapaç.
> Prolongació de la Pàtria Potestat en casos d’incapacitat d’un menor.

Successions

> Testaments i les seves modificacions.
> Declaració d’Hereus Abintestato, notarial i judicial.
> Acceptació, renúncia, partició i liquidació de drets hereditaris.
> Tramitació d’herències.
> Procediments Judicials en cas de conflicte entre hereus.