Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals

El Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals presta els serveis professionals d’adequació de la seva empresa a l’adaptació / actualització a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Prevenció de Blanqueig de Capitals

El Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals presta el servei d’adaptació / actualització a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Són sectors especialment obligats a donar compliment a la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, a causa del risc que comporta la seva activitat (article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril):

* Els promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.
* Els auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
* Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.
* Les persones que comerciïn professionalment amb objectes d’art o antiguitats.
* Les fundacions i associacions, en els termes establerts en l’article 39.

> Elaboració del manual de prevenció de blanqueig de capitals.
> Inscripció en el registre.
> Nomenar al Responsable de Compliment.
> Definició de procediments.
> Creació del Canal de Denúncies.
> Formació als empleats.

Solicita Información

    * Campos obligatorios