Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals 2019-09-03T13:56:52+00:00

Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals

El Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals presta els serveis professionals d’adequació de la seva empresa a l’adaptació / actualització a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Prevenció de Blanqueig de Capitals

El Departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals presta el servei d’adaptació / actualització a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Són sectors especialment obligats a donar compliment a la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, a causa del risc que comporta la seva activitat (article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril):

* Els promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.
* Els auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
* Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.
* Les persones que comerciïn professionalment amb objectes d’art o antiguitats.
* Les fundacions i associacions, en els termes establerts en l’article 39.

> Elaboració del manual de prevenció de blanqueig de capitals.
> Inscripció en el registre.
> Nomenar al Responsable de Compliment.
> Definició de procediments.
> Creació del Canal de Denúncies.
> Formació als empleats.

Solicita Información

* Campos obligatorios

La presente solicitud de información no supone compromiso ninguno por el solicitante si no únicamente su interés por que sea informado por Escura en relación con los servicios ofrecidos.