Departament de Preus de Transferència

Empreses que compleixen uns determinats requisits vénen obligades a documentar les operacions comercials que realitzin entre empreses que formin part d’un mateix grup.

Preus de Transferència

Empreses que compleixen uns determinats requisits vénen obligades a documentar les operacions comercials que realitzin entre empreses que formin part d’un mateix grup.

Aquesta justificació del denominat Preu de Transferència, requereix de professionals altament especialitzats, ja que la justificació dels preus no ha de realitzar-se mitjançant una metodologia lliure, sinó mitjançant procediments reconeguts per l’Agència Tributària.

La inspecció tributària realitza constants comprovacions dels preus aplicats entre empreses vinculades, per ser un tema de gran rellevància com a conseqüència de la internalització de l’economia.

El nostre Departament de Preus de Transferència es dedica única i exclusivament a aquest tema i té un especial coneixement del Projecte BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

> Identificació de les operacions vinculades.
> Assessorament en el compliment de les obligacions legals de valoració i documentació.
> Confecció de la documentació obligatòria, documents Local File i Màster File.
> Assistència en l’aplicació dels mètodes de valoració adequats i correcta fonamentació dels preus.
> Planificació i assistència en els procediments d’inspecció o acords previs de valoració.
> Direcció i defensa jurídica tant en via administrativa com jurisdiccional.

Solicita Información

    * Campos obligatorios